• ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนฝางพิทยาคม


 • ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2567

  ชั้น/เพศ
  ชาย
  หญิง
  รวม
  ห้องเรียน
  อนุบาล 1
  0
  0
  0
  0
  อนุบาล 2
  0
  0
  0
  0
  อนุบาล 3
  0
  0
  0
  0
  รวม อนุบาล
  0
  0
  0
  0
  ประถมศึกษาปีที่ 1
  0
  0
  0
  0
  ประถมศึกษาปีที่ 2
  0
  0
  0
  0
  ประถมศึกษาปีที่ 3
  0
  0
  0
  0
  ประถมศึกษาปีที่ 4
  0
  0
  0
  0
  ประถมศึกษาปีที่ 5
  0
  0
  0
  0
  ประถมศึกษาปีที่ 6
  0
  0
  0
  0
  รวมประถม
  0
  0
  0
  0
  มัธยมศึกษาปีที่ 1
  22
  23
  45
  2
  มัธยมศึกษาปีที่ 2
  19
  23
  42
  2
  มัธยมศึกษาปีที่ 3
  29
  15
  44
  2
  รวมมัธยมต้น
  70
  61
  131
  6
  มัธยมศึกษาปีที่ 4
  18
  8
  26
  1
  มัธยมศึกษาปีที่ 5
  9
  12
  21
  1
  มัธยมศึกษาปีที่ 6
  8
  9
  17
  1
  ปวช.1
  0
  0
  0
  0
  ปวช.2
  0
  0
  0
  0
  ปวช.3
  0
  0
  0
  0
  รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
  35
  29
  64
  3
  รวมทั้งหมด
  105
  90
  195
  9

  ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2567

  Loading...โรงเรียนฝางพิทยาคม สพม.หนองคาย โทรศัพท์: 042414909 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา  WEB School CMS V.2 [ติดต่อทีมพัฒนา]