• ข้อมูลนักเรียน

 • ชั้น/เพศ
  ชาย
  หญิง
  รวม
  ห้องเรียน
  อนุบาล 1
  0
  0
  0
  0
  อนุบาล 2
  0
  0
  0
  0
  อนุบาล 3
  0
  0
  0
  0
  รวม อนุบาล
  0
  0
  0
  0
  ประถมศึกษาปีที่ 1
  0
  0
  0
  0
  ประถมศึกษาปีที่ 2
  0
  0
  0
  0
  ประถมศึกษาปีที่ 3
  0
  0
  0
  0
  ประถมศึกษาปีที่ 4
  0
  0
  0
  0
  ประถมศึกษาปีที่ 5
  0
  0
  0
  0
  ประถมศึกษาปีที่ 6
  0
  0
  0
  0
  รวมประถม
  0
  0
  0
  0
  มัธยมศึกษาปีที่ 1
  19
  22
  41
  2
  มัธยมศึกษาปีที่ 2
  27
  18
  45
  2
  มัธยมศึกษาปีที่ 3
  32
  21
  53
  2
  รวมมัธยมต้น
  78
  61
  139
  6
  มัธยมศึกษาปีที่ 4
  11
  16
  27
  1
  มัธยมศึกษาปีที่ 5
  8
  8
  16
  1
  มัธยมศึกษาปีที่ 6
  11
  10
  21
  1
  ปวช.1
  0
  0
  0
  0
  ปวช.2
  0
  0
  0
  0
  ปวช.3
  0
  0
  0
  0
  รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
  30
  34
  64
  3
  รวมทั้งหมด
  108
  95
  203
  9

  ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2566

  Loading...โรงเรียนฝางพิทยาคม สพม.หนองคาย โทรศัพท์: 042414909 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา  WEB School CMS V.2 [ติดต่อทีมพัฒนา]