โรงเรียนฝางพิทยาคม
 

 • ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียนฝางพิทยาคม • นายเชษฐา ทิพยโสต
  ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางพิทยาคม
  วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

  #ช่องทางติดต่อผู้บริหารโรงเรียน#


  โทรศัพท์: 0985767155
  อีเมล์: [email protected]
  นางพิชญ์ชาญ์ วัชรเดชากูร
  รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝางพิทยาคม
  วิทยฐานะ ชำนาญการ

  #ช่องทางติดต่อผู้บริหารโรงเรียน#


  โทรศัพท์: 09-3491-4433
  อีเมล์:โรงเรียนฝางพิทยาคม สพม.หนองคาย โทรศัพท์: 042414909 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]