• ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียนฝางพิทยาคม • นางสาวอมรรัตน์ โคตรชมภู
  ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางพิทยาคม
  วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

  #ช่องทางติดต่อผู้บริหารโรงเรียน#


  โทรศัพท์: 082-0413809
  อีเมล์: [email protected]
  นางสาวชลธิชา บุนนท์
  รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝางพิทยาคม
  วิทยฐานะ ชำนาญการ

  #ช่องทางติดต่อผู้บริหารโรงเรียน#


  โทรศัพท์: 097-2455645
  อีเมล์: [email protected]โรงเรียนฝางพิทยาคม สพม.หนองคาย โทรศัพท์: 042414909 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา  WEB School CMS V.2 [ติดต่อทีมพัฒนา]