• แบบวัดการรับรู้ EIT ของผู้มีส่วนได้ส่วยเสียภายนอก
  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นางสาวอมรรัตน์ โคตรชมภู
  • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นางสาวชลธิชา บุนนท์
  • แนะนำบุคลากร

  • นางสาววิลาวัณย์ โพธิ์ศรีขาม

  • นางมณีกร โต๊นาค

  • นางสาววันดี เกษานุช

  • นางสาวชลกนก ปัญญาวันสถิติการเข้าเยี่ยมชม

4,434
เริ่มนับ 1 สิงหาคม 2566โรงเรียนฝางพิทยาคม สพม.หนองคาย โทรศัพท์: 042414909 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]