โรงเรียนฝางพิทยาคม


 • แบบวัดการรับรู้ EIT ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง


 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวอมรรัตน์ โคตรชมภู
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางพิชญ์ชาญ์ วัชรเดชากูร
 • แนะนำบุคลากร

 • นายทิณทิวา หาคำ

 • นางสาวมุกดา อันภักดี

 • นางสาววิลาวัณย์ โพธิ์ศรีขาม

 • นางแก้วใจ ราชบุญเรืองสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,535
เริ่มนับ 1 สิงหาคม 2566โรงเรียนฝางพิทยาคม สพม.หนองคาย โทรศัพท์: 042414909 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]