ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนฝางพิทยาคม


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทําอาหารกิจกรรม R to U
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 15.56 น./อ่าน 26)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จ้างเหมาติดตั้งถุงดับเพลิง
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 15.55 น./อ่าน 28)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 15.54 น./อ่าน 23)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทําน้ําเย็นไร้สารตะกั่ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 15.53 น./อ่าน 28)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งสถานที่และซุ้มถ่ายภาพ
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 15.52 น./อ่าน 21)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 15.50 น./อ่าน 26)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดชื้อวัสดุทีวีและอุปกรณ์สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 15.48 น./อ่าน 29)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถรับส่งนักเรียน
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 15.46 น./อ่าน 35)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบริการรถรับส่งนักเรียน
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 15.45 น./อ่าน 27)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบริการรถรับส่งนักเรียน
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 15.44 น./อ่าน 25)
11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถรับส่งนักเรียน
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 15.41 น./อ่าน 26)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
12
FKประชาสัมพันธ์
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 14.14 น./อ่าน 37)
13
ร่วมแสดงความยินดีกับคนเก่งของเรา
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 14.07 น./อ่าน 33)
14
มอบเกียรติบัตร
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 13.52 น./อ่าน 37)
15
มอบทุนการศึกษา
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 13.44 น./อ่าน 30)
16
ของขวัญวันเด็ก
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 13.39 น./อ่าน 58)
ข่าวประชาสัมพันธ์
17
ยินดีต้อนรับท่าน ผอ. สาส์นลิขิตชัย พลไธสง
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 13.34 น./อ่าน 53)
18
แสดงความยินดี
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 เวลา 13. 50 น./อ่าน 93)
ข่าวกิจกรรม