นายเชษฐา ทิพยโสต
ผู้อำนวยการโรงเรียนOnline: 31 user(s)  หน้าแรก  :  ITA65  :  ข้อมูลพื้นฐาน  :  SAR
หมวด: กิจกรรมชุมชน
ค่ายอาสาแบ่งฝันปันสุข
03-12-2020 เข้าชมแล้ว: 1028

7-8พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนฝางพิทยาคมได้รับความอนุเคราะห์ จากคณะจิตอาสาโดยการประสานจาก คุณธงชัย สุวรรณพิมพ์ พร้อม
กลุ่มเพื่อนได้มาจัดค่ายแบ่งปันความรู้ให้กับน้องๆ นักเรียนโรงเรียนฝางพิทยาคม ในกิจกรรมค่ายได้เป็นถ่ายทอดความรู้แบบได้ลงมือปฏิบัติ
นำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน อาทิเช่นการทำอาหารอย่างง่าย เครื่องดื่ม ปุ๋ยต้นทุนต่ำ ผลิตภัณฑ์เครื่องมือทางการเกษตรที่สามารถผลิต
ใช้ได้เอง การปลูกพืชอายุสั้น โอกาสนี้ขอขอบคุณไปยังกุล่มจิตอาสา ที่ได้เสียสละและแบ่งปันความสุขสู่น้องๆ นักเรียนโรงเรียนฝางพิทยาคมในครั้งนี้


หมวด: กิจกรรมชุมชน
»บูชาพระธาตุรวงข้าวเจดีย์
01-03-2021
»ค่ายอาสาพัฒนาชนบท
21-12-2020
»ค่ายอาสาแบ่งฝันปันสุข
03-12-2020
 
หน้าแรก  ITA65  ข้อมูลพื้นฐาน  SARโรงเรียนฝางพิทยาคม
ตำบลบ้านฝาง อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย 43100
โทร  0-4241-4909
email  fkschool@fhangpit.ac.th


เช็คอีเมลโรงเรียน

kkv56   Copyright©2023 fhangpit.ac.th
Development from SMEweb 1.5f By คุณครู.คอม