นายเชษฐา ทิพยโสต
ผู้อำนวยการโรงเรียนOnline: 30 user(s)  หน้าแรก  :  ITA65  :  ข้อมูลพื้นฐาน  :  SAR
หมวด: เตรียมความพร้อมสถานการณ์โควิด19
เตรียมความพร้อม
02-08-2020 เข้าชมแล้ว: 868
30มิถุนายน 2563 คณะครูโรงเรียนฝางพิทยาคม รับการตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่1/2563 จากคณะกรรมการ
นิเทศการเตรียมความพร้อมจากสหวิทยาเขต ปทุมเทวาภิบาล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ได้ให้คำแนะนำ
การเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขในสถานการณ์โรคระบาดจาก ไวรัสโคโรน่า2019

หมวด: เตรียมความพร้อมสถานการณ์โควิด19
»มอบเงินช่วยเหลือ2000
08-09-2021
»เปิดภาคเรียน
02-08-2020
»เตรียมความพร้อม
02-08-2020
 
หน้าแรก  ITA65  ข้อมูลพื้นฐาน  SARโรงเรียนฝางพิทยาคม
ตำบลบ้านฝาง อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย 43100
โทร  0-4241-4909
email  fkschool@fhangpit.ac.th


เช็คอีเมลโรงเรียน

kkv56   Copyright©2023 fhangpit.ac.th
Development from SMEweb 1.5f By คุณครู.คอม