นายเชษฐา ทิพยโสต
ผู้อำนวยการโรงเรียนOnline: 27 user(s)  หน้าแรก
หมวด: กิจกรรมการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคฯ
26-06-2019 เข้าชมแล้ว: 3609

นางแสงจันทร์ คันธภูมิ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ


นางสุกัลยา ชัยวงศ์ศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางจิรภัทร คำภาจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายปัญญา  โคตะวินนท์
ครู ค.ศ.1
 
หน้าแรกโรงเรียนฝางพิทยาคม
ตำบลบ้านฝาง อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย 43100
โทร  0-4241-4909
email  fkschool@fhangpit.ac.th


เช็คอีเมลโรงเรียน

kkv56   Copyright©2022 fhangpit.ac.th
Development from SMEweb 1.5f By คุณครู.คอม