นายเชษฐา ทิพยโสต
ผู้อำนวยการโรงเรียนOnline: 37 user(s)  หน้าแรก  :  ติดต่อเรา  :  คนเก่งวันนี้  :  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
หมวด: ข้อมูลบุคลากร
คณะกรรมการบริหาร
18-05-2021 เข้าชมแล้ว: 1647
คณะกรรมการบริหารงานโรงเรียนฝางพิทยาคม


นายเชษฐา ทิพยโสต
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาววิมลรัตน์ สีพิมสอ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
นายอัคคเสฏฐ์ อังคะฮาด
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
นางสาววันดี เกษานุช
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ
นางแก้วใจ ราชบุญเรือง
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ
นางสุกัลยา ชัยวงศ์ศิริ
หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน
นางจิรภัทร คำภาจันทร์
หัวหน้ากลุ่มงานบุคคล
 
หน้าแรก  ติดต่อเรา  คนเก่งวันนี้  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสโรงเรียนฝางพิทยาคม
ตำบลบ้านฝาง อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย 43100
โทร  0-4241-4909
email  fkschool@fhangpit.ac.th


เช็คอีเมลโรงเรียน

kkv56   Copyright©2021 fhangpit.ac.th
Development from SMEweb 1.5f By คุณครู.คอม